Justera snörets längd Del 1: Mätning: Sida 10

Om du kortat lamellgardineren i bredd och hängt upp den, kan tyngden som håller snöret spänt ibland hamna för långt ner. Kanske rent av ligger på golvet och inte gör någon nytta alls. Om detta är fallet eller du av annan anledning känner att snöret måste kortas kan du då följa mina råd för detta. Börja med att mäta den längd du vill ta av, genom dra lamellerna så de är i fördragetläge och spänt läge (upphängd vägg/tak). Lyft sedan i snöret som är löst så tyngden kommer i den höjd du önskar. Mät på bästa sätt du kan och notera det måttet för att gå vidare till nästa steg.

Bild 5 visar bara ett förslag på hur du kan mäta snörets längden du ska ta av. Ca 1 decimeter mellan fingrarna plus det som ska bort.

1

Användarvillkor

Copyright © 2009 - 2019 Daniel Rydin