Förbered för att såga: Sida 3

Börja med att lägg lamellgardineren så som bilden visar. Använd insexnyckeln för att lossa Mässingsstoppet, och lägg den åt sidan.

Dra ur Ändstoppet och alla lameller ur kåpan. Kvar är kåpan, klar för att kortas i den längd du mätt ut.

1

Användarvillkor

Copyright © 2009 - 2019 Daniel Rydin