Sista kapet: Sida 8

Sätt nu tillbaka sprinten, följt av plasthållaren vid den som nu är "första lamell". Montera tillbaka Vriddelen med skenan, skruva åt skruven. Återgå sedan till andra sidan där skenan nu fortfarande sticker ut en bit. Lossa Mässingsstoppet och Ändstopet, markera var du ska såga.
1 mm innanför kåpan, eller längsmed är att rekommendera.
Sätt sedan tillbaka allt, och du är nu klar.


1

Användarvillkor

Copyright © 2009 - 2019 Daniel Rydin